Min väg mot självständighet

23 Mars 2019 kl. 09.30–14.30

Välkommen med på vår familjedag i Helsingfors. Dagen är riktad till familjer som har ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 13–19 år. Under dagen har ni möjlighet att ta en paus från vardagen och umgås med andra i liknande situation. Ungdomarna med funktionsnedsättning tillreder en smaklig måltid under ledning av Marthornas hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson och Solveig Backström och anställda assistenter. 

Psykolog Thomas Londen leder en workshop för föräldrarna om ungdomars identitets- och självständighetsutveckling samt behandlar kommunikation och hur ni i familjen tillsammans kan hitta nya roller i den ömsesidiga frigörelseprocessen. Syskonen har egna ledare och program som är anpassat enligt ålder. Dagen avslutas med en gemensam måltid för hela familjen. 

Anmälan senast den 15 mars via www.fduv.fi/kalender. Deltagandet är avgiftsfritt. Resor till och från familjedagen bekostas av familjerna själva. 

Mera info: Kontakta koordinatorn för FDUV:s familjearbete Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95. 
Arrangörer: FDUV och Finlands Svenska Marthaförbund 
 

Ingången till Marthaköket är vid C-trappan (Livornogatan). Tryck in koden 142 och bilden på en klocka, så öppnar vi.


Plats
Marthaköket
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Arrangör
Marthaförbundet