Toppseminarium om skolmåltiden

10 December 2018 kl. 12.00–16.00

Skolmat, gör skillnad! – Kouluruoka, vaikuta! – The school meal makes a difference! 

Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, firar 70-årsjubileum 2018. Kom med för att inspireras, nätverka och få nya perspektiv och verktyg i arbetet kring att främja skolmåltiden. Vilka är utmaningarna i dag? Vilka är lösningarna? Seminariet är tvåspråkigt och simultantolkas.

11.30–12 Anmälning

12–13 Historisk skollunch
En upplevelselunch där deltagarna får bekanta sig med finländsk skolmatkultur, dess olika skeden och framtida möjligheter.

Kl. 13 Välkomna!
Annika Jansson, verksamhetsledare, Finlands svenska Marthaförbund rf
Bettina Lindfors, verkställande direktör, ELO-stiftelsen
Mia Wikström, informatör, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Officiellt öppnande av seminariet
Jari Leppä, Jord- och skogsbruksminister

Nordisk hälsning (bekräftas senare)
Nordiska ministerrådet och Nordic Food Policy Lab

Inspirationsunderlag
13.12–13.30 b

Johan Andersson, koordinator, Torsta Kunskapscentrum
Eva Sundberg, projektledare, Jordbruksverket

13.30–13.45 Skolmat est. 1948 – skolmatens betydelse förr och nu
Marjaana Manninen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

13.45–14.30 Paneldiskussion 1: Har vi råd med det här?
Oron för skolmatens kvalitet och kostnad är stor. Har kommunerna råd med kvalitativ skolmat, har de råd att låta bli att satsa på skolmaten? Vad finns på barnens tallrik i framtiden och till vilket pris?

Panelister:
Elina Ovaskainen, sakkunnig, statsbolaget Motiva
Anni-Mari Syväniemi, matkulturombud, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Mia Heijnsbroek-Wiren, fullmäktigeledamot, Lovisa stad
Johan Andersson, koordinator, Torsta Kunskapscentrum
De ungas röst: Bertil Eriksson, studerande

14.30 –15 Kaffepaus & infotorg

15–15.30 Paneldiskussion 2: De äter ju inte ens!
Vad handlar det om? Vad kan vi göra åt det?

Panelister:
Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare, Finlands svenska Marthaförbund r
Veronika Franzén, Kosthålls- och städchef, Nykarleby stad
Thomas Snellman, projektkoordinator, EkoNU
Nicke Wulff, rektor, Cygnaeus skola
De ungas röst: Bertil Eriksson, studerande

15.30–16 Paneldiskussion 3: Är det ens hälsosamt?
Skolmåltiden diskuteras i kommunerna, i media och på föräldrakvällar. Vem bestämmer vad som finns på tallriken och kan vi garantera att det är hälsosamt?

Panelister:
Kirsi Salomaa, universitetslärare i huslig ekonomins didaktik, Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund ry
Arja Lyytikäinen, generalsekreterare, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Leo Gammals, redaktör
De ungas röst: Bertil Eriksson, studerande

16 Seminariet avslutas

Seminariet är avgiftsfritt. Klicka på bilden nedan för att anmäla dig: 

 


Plats
Hanaholmen
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo

Arrangör
Marthaförbundet