Helsingfors: Kurs i beredskapsutbildning

27 Oktober 2018, 10:00 - 16:00

Vill du bli utbildare för urban beredskap?

Nu har du en ypperlig möjlighet att delta i utbildarutbildning enligt beredskapskonceptet 72 timmar. Utbildningen är riktad till aktörer i frivilligorganisationer som är intresserade av att främja den egna beredskapen i hushållet.

Målsättning:

  • Skulle du klara dig på egen hand i en krissituation? Exempelvis under 72 timmar? 
  • Konceptet 72 timmar belyser betydelsen av egen beredskap. Inte ens den bästa samhällsservicen klarar av att bemöta alla behov lika snabbt till exempel under en storm, översvämning eller ett omfattande elavbrott. 
  • 72 timmar är en tidsram där den egna beredskapen underlättar att klara sig själv och belastningen på samhället att ge hjälp.
  • 72 timmar-utbildningen är lämplig för alla, ger handledning i egen beredskap, hjälper att identifiera risker, repeterar grundläggande saker om hemmets säkerhet och ger handledning i att skaffa kunskap samt i att öva.

Pris: 15 euro (lunch och kaffe)

Anmäl dig och betala senast 24.10 på: https://www.lyyti.in/utbild72h

Program

10.00 Kaffe
10.30–11.15 Hotbilder i samhället och hushållens egen beredskap
11.30–12.15 Kursledarens uppgifter och ansvar m.m.
12.15–13.00 Lunch
13.00–13.30 Genomgång av utbildningsmaterialet
13.30–14.00 Kaffe
14.00–15.30 Genomgång av utbildningsmaterialet
15.30–16.00 Sammandrag och slutdiskussion


Plats
Marthaförbundet
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Arrangör
Marthaförbundet