Marthaförbundets höstmöte

17 November 2018, 11:00 - 17:00

Tid: Lördag 17 november 2018 kl. 11–17

Plats: Victoriasalen, Teater Viirus, Medelhavsgatan 14 B, Helsingfors

PROGRAM

Kl. 11–12.30 Lunch

Fullmaktsgranskning

Kl. 12.30 Höstmötet inleds med Marthasången

Välkomstord av Andrea Hasselblatt, förbundsordförande

Kl. 12.45 Vad gör Kvinnornas Beredskapsförbund?

Kitty Schulman, styrelsemedlem i Kvinnornas Beredskapsförbund

Kl. 13 Ledarskap och kommunikation i förändringsprocesser. Om skillnaden mellan kvinnors och mäns sätt att kommunicera

Inspirationstal av Elli Flén, kommunikationskonsult

Kl. 13.30 Höstmötesförhandlingar

Cirka kl. 15 Eftermiddagskaffe

Cirka kl. 15.30 Höstmötet fortsätter

Cirka kl. 17 Höstmötet avslutas

Med reservation för ändringar i programmet.

Så anmäler du dig:

Alla deltagare, inklusive centralstyrelsemedlemmar och de ombud som representerar sitt distrikt, anmäler sig via anmälningsformuläret i evenemangskalendern på www.martha.fi. Anmälan är bindande och bör vara oss tillhanda senast 9.11

Om du bara anmäler en person, klicka här: https://www.lyyti.in/Marthaforbundets_hostmote_2018_enskild_anmalan_9403

Anmäl dig eller din grupp här: https://www.lyyti.fi/reg/Marthaforbundets_hostmote_2018_0161

Om du inte kan anmäla dig via en dator ring Jessica Åhman på tfn 044 2806 609, så hjälper hon dig.

Pris: 20 euro för lunch med kaffe samt eftermiddagskaffe och tilltugg. Marthaförbundet står för centralstyrelsemedlemmarnas och ombudens lunch.

Mera information: På frågor svarar organisationskoordinator Jessica Åhman, jessica.ahman@martha.fi, tfn 044 2806 609.

Mötesmaterial: Vi sänder inte längre ut möteshandlingarna via fysisk post, du hittar dem i elektronisk form här


Plats
Kvarteret Victoria, Victoriasalen
Medelhavsgatan 14 B
00220 Helsingfors

Arrangör
Marthaförbundet