Kvinnor i fredsarbete

29 Januari 2018, 18:00 - 20:00
Visste du att sannolikheten för hållbar fred ökar med 35 procent om kvinnor deltar i fredsförhandlingarna? Vad bidrar kvinnor med i fredsbyggande? Hur kan vi stöda kvinnors medverkan i konfliktlösning? Kom med och hör Elli Flén berätta om sina erfarenheter av att arbeta för fred och hur kvinnors roll i fredsarbete kan se ut i praktiken.

Elli Flén har tidigare tjänstgjort som fredsbevarare i Afghanistan och Kosovo, som specialmedarbetare för Finlands försvarsminister, presschef på OSSE i Kosovo och informatör på Huvudstaben. Hon är numera kommunikationskonsult och ordförande i stadsfullmäktige i Nykarleby. Under hösten är Elli även Finska Missionssällskapets Utjämningsambassadör. Utjämningskampanjen hjälper i år kvinnor i konfliktområden. Läs mer på www.utjämning.fi

Föredraget följs av diskussion och servering. Inträdet och serveringen är gratis, men du får istället gärna ge ett bidrag till förmån för Utjämningskampanjen.

Eftersom det finns ett begränsat antal platser får du gärna anmäla dig via e-post camilla.skrifvars-koskinen@finskamissionssallskapet.fi eller per telefon 040 653 5650.

Varmt välkommen!

Arrangörer: Marthaförbundet, Sundom Marthaförening/Sundom tranorna, Vasa svenska församling och Finska Missionssällskapet.

Plats
Sundom prästgård
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Arrangör
Marthaförbundet