projekt, kampanjer & aktuell verksamhet

 

Familjekompet

Familjekompet (kompet = Kostrådgivning, Omsorg om Miljön, familjens Pengar) stärker småbarnsfamiljers kunskap och färdigheter samt främjar deras välmående i vardagen genom kurser, föreläsningar och fortbildning som berör kost och näring, hållbar livsstil och hemmets ekonomi.

Tack för maten!

Tack för maten! engagerar de privata svenskspråkiga daghemmen i Svenskfinland att utveckla måltiden och bespisningsverksamheten.
 

Hantera vardagen

Målsättningen med Hantera vardagen är att ge kunskap och färdigheter för att främja balans i vardagen genom att stärka kunskaper i huslig ekonomi och vardagshantering.
 
 

Den finlandssvenska matkulturdagen

Matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund och firas sedan 1992 årligen den 9 oktober. I samband med matkulturdagen utkommer Marthas matkulturmagasin. År 2017 är temat proteiner från växtriket.
 
 

Garderoben och Den nationella klädbytardagen

Med projektet Garderoben lyfter vi fram miljösmartha sätt att klä sig för att minska konsumtionen av så kallade slit-och-släng-kläder, och dämed även minska den totala mängden textilavfall.

 

Avslutade projekt

 

Läs slutrapporter för projekten Fisk – ett (s)marth val, Marthas matkorg och Operation skolmat. Läs också om Svinnkampen, Vi och vår baby och Vardagsfix

 

Frida Nylund, verksamhetsledare

Hör av dig till mig om du har frågor kring projektverksamheten! 040 715 1579, frida (at) martha.fi

För kontaktuppgifter till projektledare, klicka in dig på projektets flik.