Andrea Hasselblatt omvald till ordförande för Marthaförbundet

17.11.2018 kl. 17:18
Andrea Hasselblatt omvaldes till ordförande vid Marthaförbundets höstmöte på lördagen. I mötet deltog ett hundratal marthor från hela Svenskfinland och Åland.

Höstmötet återvalde enhälligt Andrea Hasselblatt till förbundsordförande för perioden 2019–2020.

I centralstyrelsen för år 2019 fortsätter Camilla Komonen (Helsingfors svenska Marthaförening), Gunilla Backman (Borgå svenska Marthadistrikt), Christina Grönroos (Mellersta Nylands Marthadistrikt), Carina Nilsson (Karlebynejdens Marthadistrikt) och Sickan Nybondas (Östra Nylands Marthadistrikt).

De nyvalda i styrelsen är Carita Vik-Hästbacka (Jakobstads Marthadistrikt), Inga-Britt Lindvall (Nykarleby Marthadistrikt), Mikaela Vesterlund-Laine (Åbolands svenska Marthadistrikt), Ann Carlsson (Ålands Marthadistrikt), Seija Knipström (Vasabygdens Marthadistrikt), Inga Mannström (Västra Nylands Marthadistrikt), Anna-Lena Pärus (Sydösterbottens Marthadistrikt) och Anna Nylund (Ungmartha).

Höstmötet godkände verksamhetsplanen för år 2019 med fokusområdena giftfri vardag, skogen som skafferi och organisationsutveckling. År 2019 firar Marthaförbundet och Marttaliitto ett gemensamt 120-årsjubileum. Särskilda teman under året är ägg som traditionsbärande råvara och knytkalas som ett sätt att mötas över generations-, språk- och kulturgränser.

Under mötet antogs även Mellersta Nylands Marthadistrikts motion om att digitaliseringen i samhället bör ske på jämlika villkor. Därtill presenterades en mellanrapport om den pågående organisationsutvecklingen, där målet är att förenkla och effektivera Marthaförbundets organisationsstruktur.

Marthaförbundets vårmöte 2019 hålls den 27 april i Helsingfors.

En högupplöst bild på förbundsordförande Andrea Hasselblatt finns på www.martha.fi/sv/kontakt/press/. Foto: Karin Lindroos

På frågor svarar: Annika Jansson, verksamhetsledare, tfn 050 302 3363, annika.jansson@martha.fi

Pressmeddelande 17.11.2018