62178.jpg

Dags att ansöka om föreningsstöd

01.02.2018 kl. 09:07
I februari kan distrikt, föreningar och kretsar ansöka om föreningsstöd. Petra Högnäs, utvecklingschef, understryker att det är viktigt att göra upp en bra plan.

I år prioriteras särskilt ansökningar som leder till samarbeten mellan distrikt, föreningar och kretsar - varför? 
– Det finns flera goda orsaker att samarbeta. Bland annat kan man genom att samarbete ordna en tillställning eller ett evenemang som når ut till fler. Ett samarbete kan också möjliggöra exempelvis en föreläsare som kostar. En annan positiv aspekt av att samarbeta är att man stärker marthagemenskapen. Och förstås är det alltid utvecklande att samarbeta och man får nya impulser och insikter. 

Om man inte har planer på att arrangera ett större evenemang – kan man ändå ansöka om understöd för program inom den egna föreningen? 
– Javisst! Man kan ansöka om understöd för att utveckla den egna föreningen. Ett sätt för att locka medlemmar kan vara att just satsa på och använda bidrag till att utveckla verksamheten inom föreningen eller kretsen. Med andra ord, genom att ansöka om understöd för att utveckla den egna verksamheten, kan man i längden också locka flera medlemmar. 

Är det svårt att fylla i ansökan? 
– Att rent konkret fylla i ansökan på webben är inte svårt, även om det såklart kan kräva lite tid och tålamod. Men det som man särskilt bör lägga tid på är själva idén, vad man vill använda bidraget till. Det lönar sig att verkligen diskutera igenom planen och involvera de som ska vara med. Man får väldigt gärna ta kontakt med mig när man gör upp sin plan, jag diskuterar gärna olika möjligheter och idéer. En ansökan utan plan förkastas, därför är det viktigt med en välgjord plan. 
 


Kontakta gärna Petra Högnäs om du har frågor om föreningsstödet. petra (at) martha.fi, 044 280 6609

 

Karin Lindroos