61817.jpg

Inhemsk mat från jord till bord

05.01.2018 kl. 08:56
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och Ungmartha har sammansatt ett skolmaterial om inhemsk mat och dess användningsområden. Syftet är att dela kunskap och inspiration om matens ursprung och om hur mångsidigt man kan äta mat som producerats i vårt egna land, Finland.

På sidan www.inhemskmat.fi och i broschyren Inhemsk mat från jord till bord berättar vi på ett enkelt sätt om finsk matproduktion och lantbruk i allmänhet. Dessutom bjuder vi på några recept enligt de olika kategorierna.

Finland är ett bra land för odling av mat. Vi har mycket utrymme, vatten, vägar och ett samhälle där vi tar hand om varandra. Våra bönder vet hur man odlar mat i samarbete med naturens sätt att fungera. Därför smakar den inhemska maten gott samtidigt som den är ren, trygg och närande. Vi ska äta finsk mat i dag så att vi också får göra det imorgon. Finska bonden behövs!

Bläddra i den fina broschyren här eller beställ den kostnadsfritt till skolklassen här

Elise Hindström