Marthaförbundet – Marttaliiton sisarjärjestö

Finlands svenska Marthaförbund rf polveutuu samasta järjestöstä kuin suomenkielinen Marttaliitto ry. Marttajärjestö aloitti toimintansa kaksikielisenä vuonna 1899 Sivistystä kodeille/Bildning i hemmen-nimisenä. Järjestö jaettiin vuonna 1924 jolloin syntyi ruotsinkielinen Finlands svenska Marthaförbund ja suomenkielinen Marttaliitto.

Marthaförbundet on Suomen suurin ruotsinkielinen naisjärjestö. Liittoon kuuluu yli 10 000 jäsentä. Tavoitteemme on edistää kaikkien suomalaisten naisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Toimintamme lähtökohtia ovat naisten osaaminen, verkostoituminen sekä valinnanvapaus.

Osaaminen on ollut yksi marttatoiminnan peruskivistä alusta lähtien. Alussa, noin 100 vuotta sitten, tavoitteena oli opettaa naisia lukemaan ja kirjoittamaan, hoitamaan kotiaan paremmin sekä kasvattamaan lapsistaan terveitä ja vastuuntuntoisia kansalaisia. Marttajärjestö toimi aktiivisesti tasavertaisen äänioikeuden puolesta, kaikkia marttoja kehotettiin esimerkiksi äänestämään naista. Ensimmäisiin valtiopäiviin 1906 osallistuikin kolme marttaa, ja tästä lähtien martat ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan yhteiskuntaan.

Toiminta on vaihdellut vuosikymmenten saatossa, keskiössä on silti aina ollut nainen sekä perhe, tämän eri muodoissa. 1920-luvulla Marttajärjestö puhui naispappeuden ja 1930-luvulla tasaisemman kotitöiden jaon puolesta. Sotien aikana pyrittiin osallistumaan kriisitoimintaan, ja 1970-luvulla martat toimivat aktiivisesti kotityötä tekevien naisten eläke-etujen puolesta. 1990-luvulla osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen korostui entisestään ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Naisrooliin muuttuessa yhä monitahoisemmaksi olemme halunneet laajentaa näkokantaamme kattamaan naisten koko elämänkirjon.

Toivomme, että kaikki naiset, riippumatta elämäntilanteesta tai sosiaalisesta asemasta, tuntevat olonsa tervetulleeksi meidän toimintaamme.

Toivomme, että kaikki naiset, riippumatta elämäntilanteesta tai sosiaalisesta asemasta, tuntevat olonsa tervetulleeksi meidän toimintaamme.