STÖD MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHET

Om du inte är intresserad av att delta aktivt i verksamheten, men gärna vill ha tidskriften och veta mera om de områden som vi jobbar för, kan du bli direkt medlem i Marthaförbundet. För organisationer och samfund erbjuder vi dessutom möjligheten att bli understödjande medlem.

Läs mera här och fyll i formuläret.

Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt understöd går primärt till utbildnings- och rådgivningsverksamhet i syfte att påverka de vardagliga val som konsumenten ställs inför i såväl stort som smått. Genom vår projektverksamhet stöder vi personer och familjer som saknar eller har bristfälliga kunskaper och färdigheter i huslig ekonomi och vardagshantering.

I vårt arbete ingår även att samverka med andra organisationer, såväl nationellt som internationellt. Det gör vi genom projekt, seminarier, föreläsningar och träffar.

Kvinnostödcentret Marta Centrs i Riga, Lettland, erhåller regelbundet medel som våra medlemsföreningar har samlat in. Därigenom kan vi främja levnadsvillkoren för utsatta lettiska kvinnor.

Då vår verksamhet till stor del är beroende av beviljade anslag och utomstående finansiering, har Marthaförbundet inga möjligheter att ekonomiskt stödja andra verksamheter eller organisationer.

Aktuella insamlingar

Stöd Marta Centrs verksamhet i Riga, Lettland

Inbetalningar görs till kontonummer FI5780001400061751 (Danske Bank). Inbetalningarna redovisas i tidskriften Martha utan särskild anmälan till redaktionen. 


Insamlingstillstånd RA/2018/7 gäller för tiden 4.1.2018–31.7.2020